ZAVARIVAČKI RADOVI

ZAVARIVAČKI RADOVI

IZRADA

  • svih vrsta čeličnih konstrukcija
  • izrada cevovoda
  • stubova kanala
  • aparature silosa – rezervoara
  • demontaža, popravka i ponovno sklapanje postrojenja
  • peskarenje čelika
  • peskarenje betona
  • zaštita od korozije
  • farbanje

Posedujemo sertifikate za zavarivačko bravarske radove kao i za peskarenje