IZVOĐENJE RADOVA NA STOMATOLOSKOM FAKULTETU

-Livenje temeljne ploče d=50cm, na podzemnoj garaži.

-Grubi radovi na novom amfiteatru sa krovnom podkonstrukcijom

-Tesarski i armiracki radovi na drugoj ploči podzemne garaže stomatološkog fakulteta