ZAVARIVANJE SILOSA i REPARACIJA – MEGAPLUS.

ZAVARIVANJE SILOSA i REPARACIJA – MEGAPLUS. Karakteristike zavarenog silosa za skladištenje.

Zavarivanje na licu mesta

Za razliku od montažnog silosa, prilikom instalacije svi osnovni elementi zavara spojeni su zajedno zavarivanjem na licu mesta.