ZAVARIVANJE MegaPlusST.

ZAVARIVANJE MegaPlusST. Prema savremenim idejama, formiranje zavarenog spoja se javlja kao rezultat zajedničke kristalizacije osnove i zavarenih metala i njihovog međusobnog spajanja na delovima kontakta. Sa ovim razumevanjem postupka zavarivanja više nije moguće strogo razlikovati čvrsto lemljenje i zavarivanje, jer se zavarivanje i tvrdo lemljenje vrše difuzijom.