Zavarivanje kao metod za dobijanje stalne veze materijala

Zavarivanje kao metod za dobijanje stalne veze materijala otvara mogućnost smanjenja kompleksnosti proizvodnje i montažu, kao i dizajna, proširuje mogućnosti korišćenja u izgradnji racionalnih tipova poprečnih preseka. Zavarivanje može značajno smanjiti sadržaj metala prilikom izrade zavarenih konstrukcija potpuno rešenje zadataka oko funkcionalnosti  dizajna.