ZAVARIVANJE I ZAŠTITA OD KOROZIJE

Najčešći tipovi oštećenja od korozije u metalnim strukturama su: homogena ruptura metala; lokalna oštećenja od korozije sa stanovišta šupljina i kontaktna korozija; korozija u koncentracijama stresa. Obrađena je optimalna zaštita metalnih konstrukcija: metalizacija, metalizacija sa naknadnim dekoracijama i polimerni lakovi – epoksidna smola, poliuretan, polivinilklorid, hlorofluorougljenici itd.

Prednja površina obložene površine metala se čisti mehaničkim, toplotnim ili hemijskim metodama. Mehaničke metode su povezane sa: ručnim čišćenjem ili mehaničkim alatom, abrazivom za peskiranjem. Termička supstanca se sastoji u preradi metalne površine plamenom acetilenskog kiseonika ili gornjeg kerozina. Grupa hemijskih sredstava za čišćenje sastoji se od površinskog tretmana: kiselog rastvora – za uklanjanje većih površina. Rastvarači, organski rastvarači – za uklanjanje starih lakova; Pretvarači rđe – za površinsku obradu s toniranim slojem korozionih proizvoda; organski rastvarači – za pričvršćivanje metalne površine ispod ornamenta.