MegaPlusST – ZAVARIVANJE, KOROZIJA I BOJENJE METALNIH KONSTRUKCIJA.

MegaPlusST – ZAVARIVANJE, KOROZIJA I BOJENJE METALNIH KONSTRUKCIJA.

Korozija – jeste postepeno razaranje metala i legura pod uticajem okoline. Prosečna korozije izgubio oko 10% od ukupne količine metala proizvedenog u svetu svake godine, Pored toga, korozija može postati uzrok ozbiljnih problema životne sredine, odnosno njeni proizvodi zagađuje životnu sredinu i negativno utiče na ljudsko zdravlje.

Na život metalnih konstrukcija najvuše utiče njihova zaštita od korozije.
Da bi se objasnili razlozi korozije gvožđa i čelika, izložene su razne teorije, uključujući teoriju oksidacije, ugljen-dioksid, elektrolitsku i elektrohemijsku teoriju. Najznačajnija je elektrohemijska teorija, zasnovana na činjenici da postoji mala potencijalna razlika na pojedinačnim metalnim površinama. Ova okolnost se ne pojavljuje sve dok je površina suva, ali sa pojavom vlage počinje elektrohemijski proces: pojedinačne čestice od anode prelaze u rastvor, uzrokujući koroziju.
Iz činjenice da su elektrohemijski procesi nemogući u odsustvu vlage, proizlazi da površina čelika ili gvožđa mora biti zaštićena od kontakta sa vlagom, kiseonikom i gasovima koji doprinose koroziji. Zbog toga zaštitni film mora biti formiran od materijala koji usporavaju elektrohemijske reakcije.