MegaPlusSt – ZAVARIVANJE CISTERNI

MegaPlusSt – ZAVARIVANJE CISTERNI

ZAVARIVANJE KONSTRUKCIJE CISTERNI VRŠIMO U SKLADU SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM KOJA SADRŽI SLEDEĆE:

– najefektivniji načini zavarivanja montažnih zglobova uzimajući u obzir njihov prostorni položaj;

– materijali za zavarivanje koji ispunjavaju zahteve projekta i nivoa mehaničkih svojstava;

– potreban oblik pripreme ivica montiranih elemenata za zavarivanje;

– sekvenca zavarivanja i redosled izvršenja svakog dela vara, obezbeđujući minimalnu deformaciju i kretanje elemenata koje treba zavariti;

– uputstva za način tehnike zavarivanja, koji bi trebalo da obezbede željeni nivo mehaničkih osobina zavarenih spojeva, kao i dobijanja željene strukture metala šava i zone uticaja toplote;

– potrebnu tehnološku opremu kao i opremu za izvođenje zavarenih spojeva;

– dozvoljena temperatura metala na kojoj jedinjenja mogu zavarivanje bez predgrevanja, kao i brzinu vetra u zoni zavarivanja;

– uputstva o tehnologiji operacija zavarivanja zimi (ukoliko je to potrebno u skladu sa rasporedom rada).