Dobro i kvalitetno zavareni čelici

Dobro i kvalitetno zavareni čelici, metode izračunavanja i projektovanja zavarenih zglobova i najkompletnijih sklopova njihov stvarni rad, stvaranje visokih performansi procesa zavarivanja, opreme i materijala, kao i prepravka strukturnih oblika koji ispunjavaje uslove visoke tehnologije proizvodnje i montažnih objekata obezbeđuje naša firma MegaPlusST.